En visnet blomst i hæderskrandsen

Sørøver på kongens bud
december 7, 2016

En Visnet blomst i hæderskrandsen
Historien om desertører og mytterister fra slaget på Reden 1801”.
Sætter fokus på næstkommanderende på linieskibet ”Sjælland”, kaptajnløjtnant Philip Schultz og chefen for musketererne ombord på skibet, stabskaptajn Niels Westerholt.
To professionelle officerer, der begge var midt i en lovende militær karriere, da de deserterede under slaget.
De kunne ikke klare presset, stak af og blev dømt til døden.
En enestående sag i dansk-norsk orlogshistorie.

PRESSEN SKREV:

Jyllands-Posten: ”Desertørernes historie” ++++

”Niels Bjørn Hansens fornemme præstation er, at han med sin journalistiske metode får rullet den triste historie ud, så desertørerne træder frem af historiens tusmørke”.

Kristeligt Dagblad: ”Dødssynd på Reden”.

”Niels Bjørn Hansen har begået en fin lille bog, der tilmed er godt og solidt håndværk. Forfatteren skriver godt”.

I ”Tidsskrift for Søvæsen”, udgivet af Søe-Lieutnant-Selskabet, skriver landets orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg.

”En udmærket og grundigt dokumenteret bog. På enkelte punkter giver bogen et par oplysninger, der i den større sammenhæng bidrager til at belyse nogle af de forhold omkring slaget, som både danske og engelske historikere stadig diskuterer. Den kan anbefales til alle, der interesserer sig for dette markante slag i vores søkrigshistorie”.

På ”Historie online” skriver Jørgen Muhrman-Lund, afd. For Historie, Aarhus Universitet:

Tidligere DR-journalist Niels Bjørn Hansen har skrevet en fin lille bog om de forbavsende få, der deserterede eller gjorde mytteri under slaget på Reden. Bogen er absolut læseværdig”.

Det historiske tidsskrift ”Alt om Historie” skriver:

”Med denne vigtige lille og fine bog kommer der nyt fokus på slagets bagside, nemlig de desperate desertører og mytterister, der også er en del af den nationale fortælling fra Kongedybet”.

Comments are closed.