En visnet blomst i hæderskrandsen
december 7, 2016
Sorttjærede ligkister
oktober 6, 2017

”SØRØVERE PÅ KONGENS BUD”
Fortæller den dramatiske historie om kapere – danske og norske sørøvere – der på kongens opfordring gik i krig mod England fra 1807-14 og erobrede utallige engelske handelsskibe og enkelte krigsskibe.
September 1807 var en stort stund i Danmarks historie. Englænderne tog den stolte danske flåde som krigsbytte efter et terrorbombardement af København. Det skabte vrede og had mod englænderne, og kongen Christian den Syvende udsendte et kaperreglement, der gav danske og norske søfolk ret til lovligt sørøveri over fjenden – England. Overfaldet skulle hævnes.

 

 

 

PRESSEN SKRIVER

Lektørudtalelse til bibliotekerne:

”I velskrevet stil lykkes det Niels Bjørn Hansen at gøre et ellers tyndt beskrevet stykke dramatisk danmarkshistorie levende og dokumentarisk underholdende”.

Marineforeningens blad ”Under Dannebrog”:

”En god bog med mange spændende beretninger.

I ”Tidsskrift for Søvæsen”, udgivet af Søe-Lieutnant-Selskabet skriver landets orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg:

”Alt i alt udfylder Niels Bjørn Hansens bog et hul, som har været ønskeligt at få stoppet. Især skal fremhæves forfatterens fremdragning af talrige personlige betragtninger og beretninger fra tiden, suppleret med en lang række ikke ofte set illustrationer. Det gør bogen spændende og læseværdig, og den kan absolut anbefales til alle, der interesserer sig for vores maritime historie”.

”Chakoten” , udgivet af Dansk Militærhistorisk Selskab:

”Niels Bjørn Hansens bog udmærker sig ved, at den både fortæller om kapervæsenets udvikling og samtidig giver plads til fortællinger om individuelle kapere og deres dramatiske togter, som gør bogen spændende og nuanceret. ”

I ”Krigsvidenskab” skriver historikeren Søren Nørby:

”Niels Bjørn Hansen har begået en flot lille bog om den kamp, som danske kapere førte mod den britiske flådes overmagt i de danske farvande under krigen 1807-14…”Sørøvere på kongens bud” ”skal hermed have min varmeste anbefaling”.

Comments are closed.